Γλυπτική/Κεραμική

Παληές κούκλες
In Γλυπτική/Κεραμική
Αναπαυτικά παπούτσια
In Γλυπτική/Κεραμική
Παντοφλάκια
In Γλυπτική/Κεραμική
Νοσταλγία
In Γλυπτική/Κεραμική / Εκθέσεις
`Αποτύπωμα σε κάδρο`
In Γλυπτική/Κεραμική
`Αποτύπωμα`
In Γλυπτική/Κεραμική
`Πεστεμάλι`
In Γλυπτική/Κεραμική
Μαξιλάρια
In Γλυπτική/Κεραμική
Απλωμένα ρούχα
In Γλυπτική/Κεραμική
Στήλη
In Γλυπτική/Κεραμική
Κοχύλια
In Γλυπτική/Κεραμική
Παπούτσια σε παραμόρφωση
In Γλυπτική/Κεραμική
Καναπές
In Γλυπτική/Κεραμική
Οι κούκλες
In Γλυπτική/Κεραμική
Σακιά
In Γλυπτική/Κεραμική
Το ψωμί
In Γλυπτική/Κεραμική
Κόρρες
In Γλυπτική/Κεραμική
Κούκλες στα κουτιά
In Γλυπτική/Κεραμική
Αγγελική Σφίγγα
In Γλυπτική/Κεραμική
Αποτύπωμα
In Γλυπτική/Κεραμική
Σακί
In Γλυπτική/Κεραμική
Κύβος
In Γλυπτική/Κεραμική
Παπούτσια
In Γλυπτική/Κεραμική
Σακιά
In Γλυπτική/Κεραμική