Εικαστικός Κύκλος

Εικαστικός Κύκλος

Το 2012 πραγματοποίησε ατομική έκθεση με έργα μεγάλων διαστάσεων όπως ήταν ο κύβος.Ο κύβος ήταν κυρίως το θέμα που επεξεργάστηκε σε όλες του τις διαστάσεις και παραμορφώσεις καί σε κατασκευές  τοίχου.

Category

Εκθέσεις