Τερρακόττα wine stoppers

Τερρακόττα wine stoppers

Κατασκευασμένα στον τροχό με πηλό τερρακόττα χωρίς γυάλωμα.Παραπέμπει σε αρχαία δοχεία.

Category

Μικρά Δώρα