1. Οι πρακτικές μας για την προστασία των δεδομένων σας

Λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία των δεδομένων και των επικοινωνιών που μεταφέρονται ή / και αποθηκεύονται.

 • Υπολογιστές που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και προφύλαξη οθόνης με μικρό χρονικό όριο
 • Προστασία από επιθέσεις DDOS
 • Προστασία από Brute force attack, διευθύνσεις IP που μοιάζουν να κάνουν κάθε είδους επίθεση μπλοκάρονται
 • Προστασία με κωδικό πρόσβασης και κρυπτογράφηση σε όλες τις υποδομές αποθήκευσης δεδομένων
 • Σχέδιο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης καταστροφής
 • SSL διαθέσιμο σε όλες τις συνδέσεις με τις υπηρεσίες μας

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας μόνο για να πουλάμε τα προϊόντα μας, να εκπληρώνουμε τις επιχειρηματικές και νομικές μας υποχρεώσεις και να συμμορφωνόμαστε με το νόμο.

3. Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ιστότοπους ή μέρος του ιστότοπού μας χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς.

Ωστόσο, η συνεργασία με την εταιρεία μας ως πελάτης, σημαίνει ότι θα χρειαστούμε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο, ανάλογα με το παραστατικό που θα εκδώσουμε σχετικά με την παραγγελία σας.

Συνήθως, αυτές οι πληροφορίες είναι:

 • Όνομα εταιρείας και / ή ατομικό πλήρες όνομα
 • ΦΠΑ, φορολογική αρχή, εάν είναι διαθέσιμη
 • Φυσική διεύθυνση
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρησιμοποιούμε μόνο διπλές μεθόδους opt-in.

4. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Αποθηκεύουμε ασφαλώς και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την περίοδο που είναι απαραίτητη, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν ή μέχρι να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να παραμένουν, αλλά όχι να υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε νομικά έγγραφα, σύστημα ERP, τιμολόγια κλπ., Όπως απαιτείται από το νόμο π.χ. εφορία. Για παράδειγμα, τη στιγμή που γράφεται αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο ελληνικός νόμος απαιτεί τη διατήρηση όλων των φορολογικών εγγράφων ή /και των σχετικών ψηφιακών δεδομένων για 10 χρόνια.

5. Τα δικαιώματά σας

Έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και τα ακόλουθα:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας
 • Τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων
 • Οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως οι αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
 • Όπου είναι δυνατόν, η προβλεπόμενη περίοδος για την οποία θα αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εν λόγω περιόδου
 • Το δικαίωμα να ζητείται διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή να αντιταχθεί σε τέτοια επεξεργασία
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

6. Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ.

7. Θα απαντήσουμε στο πρώτο αίτημα δωρεάν και μέσα σε ένα μήνα, διατηρώντας το δικαίωμά μας να παρατείνουμε αυτή τη φορά για άλλους δύο μήνες σε ειδικές περιπτώσεις, παρέχοντας τους λόγους για την καθυστέρηση μέσα στην αρχική περίοδο ενός μηνός. Θα παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων. Για οποιαδήποτε περαιτέρω αντίγραφα χρεώνεται ένα διοικητικό τέλος.